Zegarki, zegarki męskie, zegarki damskie, zegarki dziecięce, budziki, zegarek damski, zegarek męski
Úvodní stránkaInformace
Google překladač

Počet výrobků ve skladu: 0

Přejít do košíku

Informace

 

 

Sklep internetowy, działający pod adresem worldtrade24.pl, prowadzony jest przez firmę:

WORLD TRADE 24
Bitwy nad Bzurą 7
25-236 Kielce

Polska

Nip: 6572633672

Regon: 260332309


Firma WORLD TRADE 24 zajmuje się importem towarów mn. z Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz redystrybucją poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną. Sprzedawany przez nas towar jest w 100% nowy i pochodzi wyłącznie od producentów i dystrybutorów danej marki, wszystkie produkty są w 100% oryginalne. Dzięki bezpośredniemu importowi możemy zaoferować Państwu produkty nie spotykane na Polskim rynku, w najniższych cenach! W raz z towarem otrzymują Państwo paragon lub na życzenie F-VAT oraz podbitą gwarancję naszej firmy (na okres taki jak w opisie produktu). Więcej informacji, o warunkach transakcji znajdą Państwo na naszej stronie
Cały czas rozszerzamy gamę produktów dlatego, też zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu . Życzymy udanych zakupów!!

Zespół WORLDTRADE24.PL

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

Prosimy o przeczytanie poniższych wskazówek, zajmie to chwilę, a stosując się do nich ułatwicie nam Państwo pracęa tym samym zagwarantujecie, żeprzesyłka dojdzie na czas i na miejsce.. czasem szybciej niż się Państwo spodziewacie...!! Wielu naszych klientów już się o tym przekonało.

W pierwszej kolejności cenimy sobie uczciwość, dbałość i profesjonalne podejście do każdego Klienta. Zawsze staramy się sprostać życzeniom nawet tych najbardziej wymagających klientów. Pragniemy aby zakupy u nas były dla Państwa przyjemnością.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WORLD TRADE 24

 

I.Wyjaśnienie definicji użytych w Regulaminie:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

Internetowego WORLD TRADE 24;

4. Sklep Internetowy WORLD TRADE 24 – serwis internetowy dostępny pod adresem www.worldtrade24.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem                WORLD TRADE 24 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II.Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod

www.worldtrade24.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

Sklepu Internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu

Internetowego.

2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.WORLDTRADE24.pl

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.7. Zdjęcia i opisy Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli i są własnością sklepu internetowegoWORLD TRADE 24.

2.8 Loga i znaki firmowe użyte na stronie zostały umieszczone wyłącznie w celu informacyjnym i są wyłącznie własnością tych firm.

 

Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail) zatytułowaną "Worldtrade24.pl - Zamówienie nr [indywidualny nr zamówienia] zostało zrealizowane". Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w karcie każdego produktu

III.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4 Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” klient rejestrując się w bazie sklepu worldtrade24.pl dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

3.4.1 Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

3.4.2 Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 3.4.1.

3.5. Sklep WORLD TRADE 24może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez WORLD TRADE 24 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z leci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody WORLD TRADE 24.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla WORLD TRADE 24,

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.worldtrade24.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) danych do wysyłki

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem WORLD TRADE 24 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Termin płatności to 7 dni(5dni roboczych). Po upływie tego terminu oraz braku informacji o dokładnym terminie płatności lub wysyłki towaru do Kupującego transakcja jest anulowana

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

 

V.Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (DHL)lub pocztą . Ewentualne dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24h do 48hlicząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (w przypadku pobrań) lub zaksięgowania wpłaty na konie (w przypadku przedpłaty).

5.4. Z powodu różnych przyczyn losowych sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania przesyłek w późniejszym terminie po wcześniejszym poinformowaniu klienta

5.5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub/oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia w postaci faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego 34249000050000450026085491,

d) lub przy odbiorze przesyłki (przy pobraniu)

6.3 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

VII.Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym na adres Serwisu.

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Serwisu

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych i sprowadzonych na specjalne zamówienie Klienta

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sklep WORLD TRADE 24 dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, od dnia otrzymania towaru.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6 Opakowanie i odesłanie towaru leży po stronie klienta Klient.

 

VIII.Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. WORLD TRADE 24 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@worldtrade24.pl.zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. WORLD TRADE 24 nie jest producentem towarów.

8.4 Okres gwarancyjny rozpoczyna się od momentu nadania przesyłki . Warunki gwarancji są zawarte w karcie gwarancyjnej naszej firmy dołączonej do każdego produktu - jesteśmy importerem (nieoficjalnym dystrybutorem) wszystkie reklamacje realizowane są przez naszą firmę. Przedmiot podlegający gwarancji dostarczają Państwo na adres naszego Serwisu wraz z danymi osobowymi umożliwiającymi kontakt lub dowodem zakupu: paragonem lub F-VAT dołączonymi wraz towarem po wcześniejszym powiadomieniu sklepu. Dostarczenie produktu do Serwisu leży po stronie Kupującego. Czas naprawy produktu uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia i jest podany w karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancji są tożsame z warunkami gwarancji producentów.

8.5 Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne jak i dołączone zdjęcia i ceny produktów nie zawierają uchybień lub błędów.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt.

- Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

 

IX.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. WORLD TRADE 24, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient proszony jest niezwłocznie powiadomić WORLD TRADE 24 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklep Internetowy www.worldtrade24.pl lub mailowo pod adresem info@worldtrade24.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. WORLD TRADE 24zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X.Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WORLD TRADE 24 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. WORLD TRADE 24 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

10.4 Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci WORLD TRADE 24 chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o dostarczenie zużytego sprzętu na adres :WORLD TRADE 24 Bitwy nad Bzurą 7 25-236 Kielce
 2.  Dostarczenie zużytego sprzętu leży po stronie Klient.

RYTINA
Momentálně zde nejsou žádné komentáře
Souhlasím
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Dlaczego my?

 • 25 tys zadowolonych klientów!
 • Oryginalne produkty w opakowaniach producenta!
 • Najniższe ceny dzięki bezpośredniemu importowi!
 • U nas nie czekasz na towar bo mamy go w magazynie!
 • Wysyłka kurierem DHL w 24 godziny jest już na miejscu!
 • Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 300zł!
 • Wraz z towarem otrzymujesz paragon/f-vat oraz podbitą gwarancje!
 • 10 dni na zwrot towaru gdy nie spełnia oczekiwań!
 • Szybka płatność przelewem/kartą poprzez DotPay!
 • Możliwość płatności przy odbiorze!

Nasze opinie na:
Opinie o sklepie worldtrade24
Sklep Worldtrade24.pl - opinie klientów